Geschiedenis Klassieke Homeopathie

De grondlegger van de klassieke homeopathie is de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843). Als regulier arts was hij niet tevreden over de resultaten en behandelmethoden en  ging hij zelf op zoek naar alternatieve methoden van genezing en behandeling.
In het vertaalwerk (Hahnemann sprak 7 talen vloeiend) wat hij deed kwam hij in contact met de Materia Medica van William Cullen. Daarin werd kinabast beschreven als een goed middel bij Malaria, waarbij de verklaring van Cullen was dat kinabast versterkend werkte op de maag.
Hahnemann was het met deze verklaring niet eens en ging als proef zelf kinabast innemen. De symptomen die hij kreeg waren in grote lijnen dezelfde als mensen die leden aan malaria. Hieruit ontstond de basiswet van de homeopathie: similia similibus curentur, ofwel het gelijke met het gelijkende genezen. Een homeopatisch middel dat in staat is om bepaalde symptomen op te wekken bij gezonde mensen, zal deze genezen bij zieke mensen.
Hahnemann heeft in zijn verdere leven tientallen middelen op zichzelf en bij anderen getest (in de homeopathie wordt dit een “proving” genoemd) om zo tot een beschrijving van de homeopathische middelen te komen, ook wel materia medica genoemd.
Ook het potentiëren van geneesmiddelen is een vondst van Hahnemann. Hij ontdekte door medicijnen te potentiëren , waarbij het middel verdund en geschud wordt, er een enorme geneeskracht vrijkwam. In de hoog gepotentieerde middelen zijn met de huidige technieken nanodeeltjes gevonden van de oorspronkelijke stof! Wetenschappelijk is dus nu ook aangetoond dat er wel degelijk iets in de verdunde middelen zit en wel zeer krachtige nanodeeljes!
Verder heeft hij de filosofie van de klassieke homeopathie beschreven in het Organon, waarvan hij in totaal 6 delen heeft geschreven (eerste uitgave in 1810), waarbij elk nieuw deel een verdere verfijning van de filosofie betekende.
In zijn werk Chronische Ziekten (eerste deel 1828) heeft Hahnemann het fundament gelegd voor de behandeling van chronische ziekten waarbij de miasma’s een hoofdrol spelen. Tot deze ontwikkeling kwam hij omdat hij met de tot dan toe bekende middelen geen blijvende genezing kon bewerkstelligen van chronische klachten. Naast de al bekende plantaardige en dierlijke middelen werden middelen van minerale oorsprong getest. Deze minerale middelen werden door Hahnemann constitutionele middelen genoemd en zijn  in staat om chronische klachten te genezen. 
Zowel het Organon als de Chronische Ziekten zijn een mijlpaal op het gebied van de geneeskunde. Uit het niets heeft Hahnemann een hele nieuwe geneeswijze ontwikkeld die zoals hij het zelf zegt: “zacht, mild en duurzaam” werkt.
In al die jaren is de filosofie van Hahnemann nog steeds de basis voor de homeopatische behandeling. Ook de middelen die in die tijd ontdekt en beschreven zijn behoren nog steeds tot het standaard arsenaal van de klassiek homeopaat.
Een mooi voorbeeld van de werking van homeopathie ten tijde van Hahnemann zijn de in die tijd veel voorkomende epidemieën. In 1813 behandelde Hahnemann 180 mensen met tyfus, waarvan slechts 2 oudere patiënten overleden. Zijn collega’s die met reguliere middelen werkten haalden een duidelijk slechter resultaat; 30% van de patiënten stierf!
Een vergelijk resultaat was te zien tijdens een cholera epidemie in 1831. Tussen 5%-10% van de mensen overleed die homeopatisch werden behandeld (over heel Europa), terwijl bij de reguliere behandeling tussen de 60%-80% van de mensen overleed.
Een ander opvallend gegeven is dat Hahnemann omstreeks 1796 het “Apotheker lexicon” heeft geschreven, het standaardwerk voor de Duitse apothekers, waarin uitgelegd hoe de allopatische medicijnen bereid moesten worden. Dit apotheker lexicon heeft meer dan 100 jaar als standaardwerk dienst gedaan, nota bene in de reguliere geneeskunde! Ook was Hahnemann de eerste die kwik kon oplossen, dat dan ook nog steeds Mercurius solubilis Hahnemanni wordt genoemd. Ook was hij in die tijd een alom gerespecteerd allopatisch arts, veel patiënten uit de Duitse adel werden door Hahnemann behandeld.

TOP